GÓI THÀNH VIÊN DALATFOODIE

Gói thành viên được áp dụng cho tất cả các khách hàng đã tin tưởng và mua hàng của DalatFOODIE

1. Các gói áp dụng:

 • BASIC: Nạp 2.000.000 được sử dụng 2.100.000 trong thời gian 30 ngày.
 • VIP: Nạp 5.000.000 được sử dụng 5.750.000 trong thời gian 90 ngày.
 • PREMIUM: Nạp 10.000.000 được sử dụng 12.000.000 trong thời gian 360 ngày.

2. Quy định chi tiết: 

 • Thời gian sử dụng được tính bắt đầu từ ngày giao hàng đầu tiên sau khi thanh toán GÓI
 • Giá mua sản phẩm của thành viên mua GÓI bằng với giá bán lẻ thông thường
 • Giá trị tối thiểu mỗi lần giao hàng là 150.000
 • Không áp dụng GÓI cho đơn hàng mua sỉ
 • Trong thời gian sử dụng phí giao hàng sẽ trừ vào giá trị sử dụng.
 • Quá hạn thời gian sử dụng hơn 15 ngày, tài khoản sẽ bị đóng băng, số tiền dư sẽ được cộng dồn vào lần mua GÓI kế tiếp.
 • Không quy đổi giá trị Gói sang tiền mặt, không hoàn trả lại tiền mặt sau khi mua GÓI.
 • Giá trị sử dụng của GÓI THÀNH VIÊN DalatFOODIE chỉ được áp dụng khi mua sản phẩm bán lẻ của JARGANIC, không được áp dụng khi mua GÓI THÀNH VIÊN hoặc COMBO TIẾT KIỆM của JARGANIC.
 • Các chương trình khuyến mãi khác của DalatFOODIE và Jarganic sẽ có quy định cụ thể có được áp dụng đối với thành viên mua GÓI hay không. 
Hữu Cơ
10.000.000 VNĐ
Hữu Cơ
5.000.000 VNĐ
Hữu Cơ
2.000.000 VNĐ