Bông atiso tươi 1kg

PPCT : An Toàn Kiểm Soát
150,000đ Hết hàng

Cam canh Đà Lạt 1kg

PPCT : An Toàn Kiểm Soát
98,000đ Hết hàng

Cam Cara 1kg

PPCT : An Toàn Kiểm Soát
98,000đ

Cam vinh 1kg

PPCT : An Toàn Kiểm Soát
98,000đ Hết hàng

Chuối cau 1kg

PPCT : Hữu Cơ
45,000đ

Dưa muống 1kg

PPCT : Hữu Cơ
75,000đ

Dừa xiêm lửa 1 trái

PPCT : Hữu Cơ
37,000đ

Dừa xiêm xanh 1 trái

PPCT : Hữu Cơ
37,000đ Hết hàng

Khổ qua ngâm 850g

PPCT : Hữu Cơ
90,000đ Hết hàng

Ngót Nhật 250g

PPCT : Hữu Cơ
21,250đ

Nhãn da bò 1kg

PPCT : Hữu Cơ
120,000đ Hết hàng

Phúc bồn tử 500g

PPCT : An Toàn Kiểm Soát
185,000đ

Sầu riêng Thái 1kg

120,000đ Hết hàng

Thanh long 1kg

PPCT : Hữu Cơ
85,000đ Hết hàng