Cải mizuna 250g

PPCT : Hữu Cơ
27,500đ

Cải ngồng 250g

PPCT : Hữu Cơ
18,750đ

Cải rổ 250g

PPCT : Hữu Cơ
18,750đ

Cải thảo 250g

PPCT : Hữu Cơ
22,500đ

Cải thảo tím hữu cơ 500g

PPCT : Hữu Cơ
45,000đ Hết hàng

Cải thìa 250g

PPCT : Hữu Cơ
18,750đ

Cải xoăn kale 250g

PPCT : Hữu Cơ
32,500đ

Cần tàu 250g

PPCT : Hữu Cơ
23,750đ Hết hàng

Chanh tươi 300g

PPCT : Hữu Cơ
25,500đ

Củ cải đỏ 300g

PPCT : Hữu Cơ
39,000đ

Củ cải trắng 500g

PPCT : Hữu Cơ
40,000đ

Củ dền 300g

PPCT : Hữu Cơ
27,000đ

Dền cơm 250g

PPCT : Hữu Cơ
18,750đ

Dưa leo ta 500g

PPCT : Hữu Cơ
37,500đ

Đậu bắp 300g

PPCT : Hữu Cơ
25,500đ Hết hàng

Đậu cove dẹt 300g

PPCT : Hữu Cơ
27,000đ

Đậu leo 300g

PPCT : Hữu Cơ
27,000đ

Đậu ngự 500gr

PPCT : Hữu Cơ
47,500đ Hết hàng

Đọt su 250g

PPCT : Hữu Cơ
18,750đ

Gừng trâu 300g

PPCT : Hữu Cơ
45,000đ