Bí đỏ cắt sẵn 500g

PPCT : Hữu Cơ
50,000đ

Combo mở ra là nấu – 5 món Chay – Combo 2

PPCT : Hữu Cơ
210,000đ

Combo mở ra là nấu – 5 món Chay – Combo 3

PPCT : Hữu Cơ
225,000đ

Combo mở ra là nấu – 5 món Chay – Combo 4

PPCT : Hữu Cơ
245,000đ

Combo mở ra là nấu – 5 món Chay – Combo 5

PPCT : Hữu Cơ
215,000đ

Combo mở ra là nấu – 5 món Chay – Combo 6

PPCT : Hữu Cơ
230,000đ

Combo mở ra là nấu – 5 món Chay – Combo1

PPCT : Hữu Cơ
325,000đ

Khoai mỡ/khoai từ cắt sẵn (hộp 500g)

PPCT : Hữu Cơ
50,000đ

Súp thập cẩm 5 loại củ quả (hộp 500g)

PPCT : Hữu Cơ
50,000đ