Nhãn edor 1kg

PPCT : Hữu Cơ
140,000đ Hết hàng

Nhãn thạch kiệt 1kg

PPCT : Hữu Cơ
135,000đ

Ổi Đài Loan 1kg

PPCT : Hữu Cơ
65,000đ

Ổi không hạt 1kg

PPCT : Hữu Cơ
75,000đ Hết hàng

Ổi nữ hoàng 1kg

PPCT : Hữu Cơ
65,000đ

Phúc bồn tử 500g

PPCT : An Toàn Kiểm Soát
185,000đ Hết hàng

Sầu riêng 6 Ri (trái 1.8 – 3.6kg)

PPCT : Hữu Cơ
170,000đ

Sầu riêng Thái 1kg

120,000đ Hết hàng

Sầu riêng truyền thống (trái 1.5 – 2kg)

PPCT : Hữu Cơ
105,000đ

Thanh long 1kg

PPCT : Hữu Cơ
85,000đ Hết hàng

Thanh long ruột đỏ 1kg

PPCT : Hữu Cơ
90,000đ

Vú sữa hữu cơ 1kg

PPCT : Hữu Cơ
95,000đ

Xoài cát hòa lộc – 1kg

PPCT : Hữu Cơ
130,000đ