Combo 6 Detox Đẹp Dáng Đẹp Da

PPCT : Hữu Cơ
555,000đ

Combo Basic – 1 Day detox (Dùng trong 1 ngày)

PPCT : Hữu Cơ
544,000đ

Combo Golden – 1 Day detox (Dùng trong 1 ngày)

PPCT : Hữu Cơ
670,000đ

ComBo Juice 3 – Bổ sung dinh dưỡng

PPCT : Hữu Cơ
285,000đ

Combo Juice Cả nhà thương nhau

PPCT : Hữu Cơ
450,000đ

Gói 1 WEEK DETOX (thải độc chuyên sâu 1 tuần)

PPCT : Hữu Cơ
2,044,000đ

Green Juice – Greonyx (Dưa lưới) 320ml

PPCT : Hữu Cơ
120,000đ

Green Juice (Khóm mật, Kale) – 320ml

PPCT : Hữu Cơ
90,000đ

Nước ép ổi hữu cơ – 320ml

PPCT : Hữu Cơ
75,000đ

Orange Juice – Aquala (Bưởi) – 320ml

PPCT : Hữu Cơ
120,000đ

Orange Juice – Beryl (Bí đỏ, khóm) – 320ml

PPCT : Hữu Cơ
90,000đ

Orange Juice – Carnelian (Cam, mật ong) – 320ml

PPCT : Hữu Cơ
120,000đ

Quà tặng – Giỏ Beauty Detox 5 chai

PPCT : Hữu Cơ
535,000đ

Quà tặng – Giỏ Beauty Success

PPCT : Hữu Cơ
760,000đ

Quà tặng – Hộp Beauty 2 chai

PPCT : Hữu Cơ
265,000đ

Quà tặng – Hộp Beauty Detox 3 chai

PPCT : Hữu Cơ
355,000đ

Yellow Juice – Gipeon (Khóm mật) 320ml

PPCT : Hữu Cơ
75,000đ

Yellow Juice – Kono (Cam, khóm mật) – 320ml

PPCT : Hữu Cơ
90,000đ