1 WEEK DETOX – Jarganic

PPCT : Hữu Cơ
1,900,000đ

Combo 6 Detox Đẹp Dáng Đẹp Da

PPCT : Hữu Cơ
555,000đ

Combo Basic – 1 Day detox (Dùng trong 1 ngày)

PPCT : Hữu Cơ
555,000đ

Combo Golden – 1 Day detox (Dùng trong 1 ngày)

PPCT : Hữu Cơ
659,000đ

ComBo Juice 3 – Bổ sung dinh dưỡng

PPCT : Hữu Cơ
285,000đ

Combo Juice Cả nhà thương nhau

PPCT : Hữu Cơ
450,000đ

Combo nước ép và combo trái cây cắt sẵn

PPCT : Hữu Cơ
360,000đ

Green Juice – Greonyx (Dưa lưới) 320ml

PPCT : Hữu Cơ
120,000đ

Green Juice (Khóm mật, Kale) – 320ml

PPCT : Hữu Cơ
90,000đ

Nước ép ổi hữu cơ – 320ml

PPCT : Hữu Cơ
75,000đ