Combo 3 Juice (a) – Bổ sung dinh dưỡng

PPCT : Hữu Cơ
255,000đ

Combo 3 Juice (b) – Bổ sung dinh dưỡng

PPCT : Hữu Cơ
315,000đ

Combo 6 Detox Đẹp Dáng Đẹp Da

PPCT : Hữu Cơ
555,000đ

Combo Basic – 1 Day detox (Dùng trong 1 ngày)

PPCT : Hữu Cơ
544,000đ

Combo bữa ăn dinh dưỡng

PPCT : Hữu Cơ
289,000đ

Combo Golden – 1 Day detox (Dùng trong 1 ngày)

PPCT : Hữu Cơ
670,000đ

Combo Green week

PPCT : Hữu Cơ
1,611,000đ

ComBo Juice 3 – Bổ sung dinh dưỡng

PPCT : Hữu Cơ
285,000đ

Combo Juice Cả nhà thương nhau

PPCT : Hữu Cơ
450,000đ

Combo Premium 1 Day detox (Dùng trong 1 ngày)

PPCT : Hữu Cơ
690,000đ

Gói 1 WEEK DETOX (thải độc chuyên sâu 1 tuần)

PPCT : Hữu Cơ
2,044,000đ

Gói Landmark (thải độc đẹp da tuần 2)

PPCT : Hữu Cơ
1,114,000đ

Gói Newbie (thải độc đẹp da tuần 1)

PPCT : Hữu Cơ
573,000đ