1 WEEK DETOX – Jarganic

PPCT : Hữu Cơ
1,900,000đ

Bưởi lột sẵn hộp 500g

PPCT : Hữu Cơ
90,000đ

Combo 1 Ngày Detox – Jarganic

PPCT : Hữu Cơ
đ

Combo 3 Juice (a) – Bổ sung dinh dưỡng

PPCT : Hữu Cơ
255,000đ

Combo 3 Juice (b) – Bổ sung dinh dưỡng

PPCT : Hữu Cơ
315,000đ

Combo 6 Detox Đẹp Dáng Đẹp Da

PPCT : Hữu Cơ
555,000đ

Combo Basic – 1 Day detox (Dùng trong 1 ngày)

PPCT : Hữu Cơ
555,000đ

Combo bữa ăn dinh dưỡng

PPCT : Hữu Cơ
289,000đ

Combo Golden – 1 Day detox (Dùng trong 1 ngày)

PPCT : Hữu Cơ
659,000đ

Combo Green week

PPCT : Hữu Cơ
1,480,000đ

ComBo Juice 3 – Bổ sung dinh dưỡng

PPCT : Hữu Cơ
285,000đ

Combo Juice Cả nhà thương nhau

PPCT : Hữu Cơ
450,000đ

Combo Landmark

PPCT : Hữu Cơ
1,190,000đ

Combo Newbie

PPCT : Hữu Cơ
570,000đ

Combo nước ép và combo trái cây cắt sẵn

PPCT : Hữu Cơ
360,000đ

Combo Premium – 1 Day detox (Dùng trong 1 ngày)

PPCT : Hữu Cơ
713,000đ

Dưa lưới cắt sẵn 500g

PPCT : Hữu Cơ
160,000đ