Cải mizuna 250g

PPCT : Hữu Cơ
30,000đ

Cải ngồng 250g

PPCT : Hữu Cơ
17,500đ

Cải rổ 250g

PPCT : Hữu Cơ
35,000đ

Cải thảo 250g

PPCT : Hữu Cơ
20,000đ

Cải thảo tím hữu cơ 500g

PPCT : Hữu Cơ
40,000đ

Cải thìa 250g

PPCT : Hữu Cơ
17,500đ

Cải xoăn kale 250g

PPCT : Hữu Cơ
32,500đ

Cam mật 1kg

PPCT : Hữu Cơ
85,000đ

Cần tàu 250g

PPCT : Hữu Cơ
22,500đ

Chả ram bắp nếp

PPCT : Hữu Cơ
65,000đ

Chanh tươi 300g

PPCT : Hữu Cơ
19,500đ

Chôm chôm đường 1kg (Mua 3kg tặng 1kg)

PPCT : Hữu Cơ
85,000đ Hết hàng

Chuối Laba 1kg

PPCT : Hữu Cơ
70,000đ

Chuối xiêm 1kg

PPCT : Hữu Cơ
40,000đ

Chuối xiêm ép dẻo 250g

PPCT : Hữu Cơ
35,000đ

Combo 2 hộp dâu Hàn M tặng mứt dâu 180ml

PPCT : An Toàn Kiểm Soát
460,000đ

Combo 3 Juice (a) – Bổ sung dinh dưỡng

PPCT : Hữu Cơ
255,000đ

Combo 3 Juice (b) – Bổ sung dinh dưỡng

PPCT : Hữu Cơ
315,000đ

Combo Babie

PPCT : Hữu Cơ
175,000đ

Combo Classic

PPCT : Hữu Cơ
170,000đ