Cám ơn Quý khách hàng đã ghé thăm website của DalatFOODIE.

Trước khi mua hàng, Quý khách hàng vui lòng tìm hiểu về Chính sách của DalatFOODIE.

SẢN PHẨM KHUYẾN MÃIXem tất cả

-16% GIẢM
Hữu Cơ
190.000 VNĐ 159.000 VNĐ
-9% GIẢM
Hữu Cơ
120.000 VNĐ 109.000 VNĐ
-18% GIẢM
Hữu Cơ
195.000 VNĐ 159.000 VNĐ
-19% GIẢM
Hữu Cơ
196.000 VNĐ 158.000 VNĐ

COMBO TIẾT KIỆMXem tất cả

-17% GIẢM
Hữu Cơ
210.500 VNĐ 175.000 VNĐ
-2% GIẢM
-10% GIẢM
Hữu Cơ
422.500 VNĐ 380.000 VNĐ
-7% GIẢM
Hữu Cơ
300.500 VNĐ 280.000 VNĐ
-27% GIẢM
Hữu Cơ
361.000 VNĐ 264.000 VNĐ
-11% GIẢM
-15% GIẢM
-13% GIẢM
-12% GIẢM
Hữu Cơ
464.500 VNĐ 410.000 VNĐ
-20% GIẢM
Hữu Cơ
1.100.000 VNĐ 875.000 VNĐ
-9% GIẢM
Hữu Cơ
770.000 VNĐ 700.000 VNĐ

RAU CỦ QUẢ HỮU CƠXem tất cả

An Toàn Kiểm Soát
24.000 VNĐ
Hữu Cơ
20.000 VNĐ
Hữu Cơ
20.000 VNĐ
Hữu Cơ
36.000 VNĐ
Hữu Cơ
32.500 VNĐ
Hữu Cơ
22.500 VNĐ
Hữu Cơ
37.500 VNĐ
Hữu Cơ
70.000 VNĐ
Hữu Cơ
20.000 VNĐ
Hữu Cơ
21.250 VNĐ
Hữu Cơ
24.000 VNĐ
Hữu Cơ
22.500 VNĐ
Hữu Cơ
21.250 VNĐ
Hữu Cơ
27.000 VNĐ
Hữu Cơ
24.000 VNĐ
-8% GIẢM
Hữu Cơ
294.000 VNĐ 270.000 VNĐ
Hữu Cơ
24.000 VNĐ
An Toàn Kiểm Soát
21.000 VNĐ
Hữu Cơ
45.000 VNĐ

DÂU VÀ TRÁI CÂYXem tất cả

An Toàn Kiểm Soát
270.000 VNĐ
Hữu Cơ
98.000 VNĐ
An Toàn Kiểm Soát
145.000 VNĐ
-15% GIẢM
Hữu Cơ
140.000 VNĐ 119.000 VNĐ
Hữu Cơ
70.000 VNĐ
An Toàn Kiểm Soát
250.000 VNĐ
An Toàn Kiểm Soát
230.000 VNĐ
An Toàn Kiểm Soát
45.000 VNĐ
Hữu Cơ
45.000 VNĐ
-17% GIẢM
Hữu Cơ
35.000 VNĐ 29.000 VNĐ
Hữu Cơ
70.000 VNĐ
Hữu Cơ
40.000 VNĐ
Hữu Cơ
90.000 VNĐ
Hữu Cơ
65.000 VNĐ

GẠO, NGŨ CỐC, GIA VỊXem tất cả

An Toàn Kiểm Soát
220.000 VNĐ
Hữu Cơ
60.000 VNĐ
Hữu Cơ
160.000 VNĐ
Hữu Cơ
45.000 VNĐ
Hữu Cơ
95.000 VNĐ
Hữu Cơ
45.000 VNĐ
Hữu Cơ
185.000 VNĐ
Hữu Cơ
80.000 VNĐ

THỰC PHẨM CHẾ BIẾNXem tất cả

Hữu Cơ
160.000 VNĐ
An Toàn Kiểm Soát
90.000 VNĐ
An Toàn Kiểm Soát
26.000 VNĐ
Hữu Cơ
70.000 VNĐ
An Toàn Kiểm Soát
45.000 VNĐ
Hữu Cơ
170.000 VNĐ
An Toàn Kiểm Soát
25.000 VNĐ
-12% GIẢM
Hữu Cơ
2.310.000 VNĐ 2.044.000 VNĐ
Hữu Cơ
98.000 VNĐ
-13% GIẢM
Hữu Cơ
1.260.000 VNĐ 1.092.000 VNĐ
-12% GIẢM
Hữu Cơ
1.800.000 VNĐ 1.578.000 VNĐ
Hữu Cơ
98.000 VNĐ
Hữu Cơ
98.000 VNĐ

RETOUR À L'ENFANCEXem tất cả

An Toàn Kiểm Soát
220.000 VNĐ
An Toàn Kiểm Soát
85.000 VNĐ
An Toàn Kiểm Soát
45.000 VNĐ
An Toàn Kiểm Soát
170.000 VNĐ
An Toàn Kiểm Soát
225.000 VNĐ
An Toàn Kiểm Soát
90.000 VNĐ
An Toàn Kiểm Soát
20.000 VNĐ
-16% GIẢM
Hữu Cơ
190.000 VNĐ 159.000 VNĐ
Hữu Cơ
195.000 VNĐ
An Toàn Kiểm Soát
90.000 VNĐ
Hữu Cơ
31.000 VNĐ
Hữu Cơ
160.000 VNĐ
An Toàn Kiểm Soát
170.000 VNĐ
An Toàn Kiểm Soát
85.000 VNĐ

NATURAL PRODUCTXem tất cả

CÁC THƯƠNG HIỆU CỦA DALATFOODIE VIỆT NAM