Cám ơn Quý khách hàng đã ghé thăm website của DalatFOODIE. Trước khi mua hàng, Quý khách hàng vui lòng tìm hiểu về Chính sách của DalatFOODIE.

 

Trải nghiệm giao diện
ĐẶT HÀNG NHANH

 

SẢN PHẨM KHUYẾN MÃIXem tất cả

-6% GIẢM
NEW
Hữu Cơ
320.000 VNĐ 300.000 VNĐ
-40% GIẢM
An Toàn Kiểm Soát
150.000 VNĐ 90.000 VNĐ
-9% GIẢM
Hữu Cơ
330.000 VNĐ 300.000 VNĐ
-9% GIẢM
Hữu Cơ
550.000 VNĐ 500.000 VNĐ
-3% GIẢM
An Toàn Kiểm Soát
560.000 VNĐ 544.000 VNĐ
-8% GIẢM
Hữu Cơ
315.000 VNĐ 290.000 VNĐ
-7% GIẢM
Hữu Cơ
1.740.000 VNĐ 1.611.000 VNĐ
-9% GIẢM
Hữu Cơ
770.000 VNĐ 700.000 VNĐ
-10% GIẢM
Hữu Cơ
540.000 VNĐ 486.000 VNĐ

COMBO TIẾT KIỆMXem tất cả

-9% GIẢM
Hữu Cơ
330.000 VNĐ 300.000 VNĐ
-9% GIẢM
Hữu Cơ
361.000 VNĐ 330.000 VNĐ
-11% GIẢM
Hữu Cơ
207.000 VNĐ 185.000 VNĐ
-9% GIẢM
Hữu Cơ
550.000 VNĐ 500.000 VNĐ
-13% GIẢM
-10% GIẢM
Hữu Cơ
188.000 VNĐ 169.000 VNĐ
0
Hết hàng
Hữu Cơ
205.000 VNĐ
0
Hết hàng
Hữu Cơ
350.000 VNĐ
0
Hết hàng
Hữu Cơ
265.000 VNĐ
0
Hết hàng
Hữu Cơ
760.000 VNĐ

RAU CỦ QUẢ HỮU CƠXem tất cả

Hữu Cơ
36.000 VNĐ
Hữu Cơ
18.000 VNĐ
Hữu Cơ
36.000 VNĐ
Hữu Cơ
22.500 VNĐ
Hữu Cơ
40.000 VNĐ
An Toàn Kiểm Soát
24.000 VNĐ
Hữu Cơ
22.500 VNĐ
Hữu Cơ
22.500 VNĐ
Hữu Cơ
60.000 VNĐ
Hữu Cơ
24.000 VNĐ
Hữu Cơ
18.750 VNĐ
An Toàn Kiểm Soát
21.000 VNĐ
Hữu Cơ
90.000 VNĐ
Hữu Cơ
27.000 VNĐ
Hữu Cơ
32.500 VNĐ
An Toàn Kiểm Soát
21.000 VNĐ
Hữu Cơ
27.000 VNĐ
Hữu Cơ
45.000 VNĐ
Hữu Cơ
32.500 VNĐ
Hữu Cơ
24.000 VNĐ

DÂU VÀ TRÁI CÂYXem tất cả

Hữu Cơ
40.000 VNĐ
Hữu Cơ
90.000 VNĐ
Hữu Cơ
35.000 VNĐ
NEW
Hữu Cơ
125.000 VNĐ
An Toàn Kiểm Soát
39.000 VNĐ
Hữu Cơ
45.000 VNĐ
Hữu Cơ
150.000 VNĐ
Hữu Cơ
95.000 VNĐ
Hữu Cơ
70.000 VNĐ
Hữu Cơ
55.000 VNĐ
An Toàn Kiểm Soát
65.000 VNĐ
-8% GIẢM
Hữu Cơ
315.000 VNĐ 290.000 VNĐ
Hữu Cơ
75.000 VNĐ

GẠO & NGŨ CỐCXem tất cả

Hữu Cơ
27.000 VNĐ
Hữu Cơ
75.000 VNĐ
0
Hết hàng
Hữu Cơ
28.500 VNĐ
0
Hết hàng
Hữu Cơ
60.000 VNĐ
0
Hết hàng
Hữu Cơ
95.000 VNĐ
Hữu Cơ
75.000 VNĐ
Hữu Cơ
75.000 VNĐ
0
Hết hàng
Hữu Cơ
250.000 VNĐ
An Toàn Kiểm Soát
220.000 VNĐ
0
Hết hàng
Hữu Cơ
250.000 VNĐ
Hữu Cơ
80.000 VNĐ
0
Hết hàng
Hữu Cơ
250.000 VNĐ
Hữu Cơ
45.000 VNĐ

THỰC PHẨM CHẾ BIẾNXem tất cả

0
Hết hàng
Hữu Cơ
45.000 VNĐ
Hữu Cơ
160.000 VNĐ
0
Hết hàng
Hữu Cơ
150.000 VNĐ
0
Hết hàng
Hữu Cơ
95.000 VNĐ
0
Hết hàng
Hữu Cơ
70.000 VNĐ
0
Hết hàng
Hữu Cơ
75.000 VNĐ
Hữu Cơ
70.000 VNĐ
0
Hết hàng
Hữu Cơ
65.000 VNĐ
0
Hết hàng
An Toàn Kiểm Soát
90.000 VNĐ
Hữu Cơ
65.000 VNĐ
An Toàn Kiểm Soát
24.000 VNĐ
0
Hết hàng
Hữu Cơ
95.000 VNĐ
0
Hết hàng
An Toàn Kiểm Soát
80.000 VNĐ
-6% GIẢM
NEW
Hữu Cơ
320.000 VNĐ 300.000 VNĐ
Hữu Cơ
170.000 VNĐ
0
Hết hàng
Hữu Cơ
90.000 VNĐ
0
Hết hàng
Hữu Cơ
95.000 VNĐ
An Toàn Kiểm Soát
25.000 VNĐ
0
Hết hàng
Hữu Cơ
138.000 VNĐ

JARGANIC - SALAD & JUICEXem tất cả

RETOUR À L'ENFANCE - HƯƠNG VỊ TUỔI THƠXem tất cả

0
Hết hàng
Hữu Cơ
130.000 VNĐ
0
Hết hàng
An Toàn Kiểm Soát
43.000 VNĐ
An Toàn Kiểm Soát
160.000 VNĐ
-40% GIẢM
An Toàn Kiểm Soát
150.000 VNĐ 90.000 VNĐ
0
Hết hàng
An Toàn Kiểm Soát
43.000 VNĐ
0
Hết hàng
Hữu Cơ
109.000 VNĐ
0
Hết hàng
An Toàn Kiểm Soát
85.000 VNĐ
Hữu Cơ
180.000 VNĐ
0
Hết hàng
Hữu Cơ
95.000 VNĐ
Hữu Cơ
180.000 VNĐ
0
Hết hàng
Hữu Cơ
180.000 VNĐ
0
Hết hàng
An Toàn Kiểm Soát
43.000 VNĐ
An Toàn Kiểm Soát
225.000 VNĐ
Hữu Cơ
144.000 VNĐ
Hữu Cơ
484.000 VNĐ
0
Hết hàng
Hữu Cơ
45.000 VNĐ
0
Hết hàng
An Toàn Kiểm Soát
90.000 VNĐ
An Toàn Kiểm Soát
150.000 VNĐ
An Toàn Kiểm Soát
89.000 VNĐ
An Toàn Kiểm Soát
160.000 VNĐ

CÁC THƯƠNG HIỆU CỦA DALATFOODIE VIỆT NAM