Me ngào đường ớt 500g

PPCT : An Toàn Kiểm Soát
85,000đ

Mít Thái 1kg

PPCT : Hữu Cơ
80,000đ

Mít Thái cắt sẵn hộp 350g

PPCT : Hữu Cơ
80,000đ

Mướp hương 500g

PPCT : Hữu Cơ
35,000đ

Mứt dâu 180ml

PPCT : An Toàn Kiểm Soát
80,000đ

Nấm đông cô tươi 300g

PPCT : Hữu Cơ
81,000đ

Ngót Nhật 250g

PPCT : Hữu Cơ
20,000đ

Nhãn edor 1kg

PPCT : Hữu Cơ
140,000đ

Nhãn thạch kiệt 1kg

PPCT : Hữu Cơ
135,000đ

Nước cốt chanh dây 250ml

PPCT : An Toàn Kiểm Soát
43,000đ

Nước cốt chanh dây 500ml

PPCT : An Toàn Kiểm Soát
80,000đ

Nước cốt dâu tằm 250ml

PPCT : An Toàn Kiểm Soát
43,000đ

Nước cốt dâu tây 250ml

PPCT : An Toàn Kiểm Soát
43,000đ

Nước cốt dâu tây 500ml

PPCT : An Toàn Kiểm Soát
80,000đ

Nước ép ổi hữu cơ – 320ml

PPCT : Hữu Cơ
50,000đ

Ổi Đài Loan 1kg

PPCT : Hữu Cơ
65,000đ