TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

1. Hướng hữu cơ: Các sản phẩm được trồng và chế biến theo hướng 6 không:

– Không giống biến đổi Gen (Non GMO)

– Không phun thuốc bảo vệ thực vật.

– Không phun thuốc kích thích sinh trưởng

– Không sử dụng thuốc diệt cỏ

– Không sử dụng phân bón hóa học.

– Không sử dụng chất bảo quản.

2. An toàn có kiểm soát: Là sản phẩm có sử dụng hóa chất tổng hợp nằm trong danh mục cho phép sử dụng của Bộ NNPTNT và Bộ y tế Việt Nam nhưng có cách ly theo tiêu chuẩn trước khi thu hoạch. Các sản phẩm này cũng được DalatFoodie theo sát trong quy trình nuôi trồng và được giám định mẫu thu hoạch định kỳ. Các sản phẩm an toàn kiểm soát (chủ yếu là trái cây) dần sẽ được thay thế 100% trước năm 2020 khi những vườn trái cây sinh thái dần đi vào thu hoạch.