Tp.Hồ Chí Minh: Khách hàng thanh toán cho Nhân viên DalatFOODIE khi nhận hàng (COD)

Tỉnh thành khác: Khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản sau khi nhận xác nhận đơn đặt hàng từ DalatFOODIE:

Chủ tài khoản: Đỗ Phan Hoàng Sương

Số tài khoản: 0721000538182

Ngân hàng: Vietcombank – CN Hồ Chí Minh

Nội dung chuyển khoản: Tên – SĐT – Mã đơn hàng