1. TẦM NHÌN

DalatFOODIE được thành lập 1/2015 với một TẦM NHÌN “Vì tương lai trẻ em phát triển tự nhiên khỏe mạnh nhờ được nuôi dưỡng bằng thực phẩm hữu cơ”.

DalatFOODIE trực tiếp trồng và liên kết với những người nông dân cũng như các nhà cung cấp có cùng chung một tầm nhìn để mang đến cho mọi gia đình, đặc biệt là các em nhỏ các sản phẩm chất lượng được nuôi trồng và chế biến hoàn toàn theo hướng hữu cơ. Hiện tại, với danh mục hơn 80% sản phẩm tại DalatFOODIE đã và đang được trồng và chế biến theo hướng hữu cơ, và 20% sản phẩm còn lại được trồng, sản xuất và chế biến theo tiêu chuẩn an toàn có kiểm soát.

2. SỨ MỆNH

Sứ mệnh của DalatFOODIE là nhà cung cấp thực phẩm sạch được nuôi trồng, sản xuất theo hướng hữu cơ; cung cấp giải pháp bữa ăn sạch, tươi ngon hàng ngày bằng các sản phẩm được thu hoạch và giao đến tận tay khách hàng trong vòng 24h từ nông trại.

Mở rộng và nâng cao nhận thức của cộng đồng nuôi trồng, sản xuất và sử dụng thực phẩm theo hướng hữu cơ nhằm góp phần cải tạo và xây dựng nền nông nghiệp hiện đại trong sạch và bền vững. Thông qua đó là bảo vệ sức khỏe của cả con người, thiên nhiên, và môi trường.

 1. GIÁ TRỊ VĂN HÓA
 • Làm chủ
 • Trách nhiệm
 • Nhân quả
 • Chính trực
 • Minh bạch
 • Cam kết
 • Uy tín
 • Chuyên nghiệp
 • Sáng tạo
 • Yêu thương
 • Niềm vui
 • Lòng biết ơn

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

1. Hướng hữu cơ: Các sản phẩm được trồng và chế biến theo hướng 6 không:

– Không giống biến đổi Gen (Non GMO)

– Không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

– Không sử dụng thuốc kích thích sinh trưởng

– Không sử dụng thuốc diệt cỏ

– Không sử dụng phân bón hóa học.

– Không sử dụng chất bảo quản.

2. An toàn có kiểm soát: Là sản phẩm có sử dụng hóa chất tổng hợp nằm trong danh mục cho phép sử dụng của Bộ NNPTNT và Bộ y tế Việt Nam nhưng có cách ly theo tiêu chuẩn trước khi thu hoạch. Các sản phẩm này cũng được DalatFoodie theo sát trong quy trình nuôi trồng và được giám định mẫu thu hoạch định kỳ. Các sản phẩm an toàn kiểm soát (chủ yếu là trái cây) dần sẽ được thay thế 100% trước năm 2020 khi những vườn trái cây sinh thái dần đi vào thu hoạch.