Cải rổ 250g

PPCT : Hữu Cơ
35,000đ

Cải thảo 250g

PPCT : Hữu Cơ
20,000đ

Cải thìa 250g

PPCT : Hữu Cơ
17,500đ

Cải xoăn kale 250g

PPCT : Hữu Cơ
32,500đ

Cam mật 1kg

PPCT : Hữu Cơ
85,000đ

Cần tàu 250g

PPCT : Hữu Cơ
22,500đ

Chanh tươi 300g

PPCT : Hữu Cơ
19,500đ

Chôm chôm đường 1kg (Mua 3kg tặng 1kg)

PPCT : Hữu Cơ
85,000đ Hết hàng

Chuối cau 1kg

PPCT : Hữu Cơ
45,000đ

Chuối Laba 1kg

PPCT : Hữu Cơ
70,000đ

Chuối xiêm 1kg

PPCT : Hữu Cơ
40,000đ

Chuối xiêm ép dẻo 250g

PPCT : Hữu Cơ
35,000đ

Cóc 1kg

PPCT : Hữu Cơ
60,000đ

Cóc lắc hộp 350g

PPCT : Hữu Cơ
40,000đ

Combo 2 hộp dâu M tặng mứt dâu 180ml

PPCT : An Toàn Kiểm Soát
310,000đ

Combo Babie

PPCT : Hữu Cơ
175,000đ

Combo Classic

PPCT : Hữu Cơ
170,000đ

Combo Just Married

PPCT : Hữu Cơ
290,000đ

Combo Leaf

PPCT : Hữu Cơ
160,000đ

Combo Salad Lover

PPCT : Hữu Cơ
170,000đ